کارآفرینی نارون، استارتاپ استودیو کارگزاری آگاه است که با رویکردی چابک در بازار سرمایه ایران، کسب و کارهای نوآورانه و مبتنی بر فنآوری خلق می کند. 

مسئول دفتر

تهران نارون

مهندس دواپس

تهران زیر ساخت

مدیر دیجیتال مارکتینگ

تهران

دستیار اجرایی

تهران نارون

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

تسهیلات وام

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

بورس اموزشی

تسهیلات ورزشی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

صبحانه

میان وعده

ناهار

کتابخانه

برنامه‌های آموزشی

امکانات تفریحی

جشن‌های تولد

دانش بنیان