کارآفرینی نارون، استارتاپ استودیو کارگزاری آگاه است که با رویکردی چابک در بازار سرمایه ایران، کسب و کارهای نوآورانه و مبتنی بر فنآوری خلق می کند. 

کارشناس توسعه بازار

تهران

اکانت منیجر

تهران

توسعه دهنده فرانت اند

تهران

مدیر محصول

تهران

توسعه دهنده بک اند

تهران

دستیار اجرایی

تهران نارون

مهندس دواپس

تهران